Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2024

Oxveckor, Vabruari, ja kärt barn har många namn men efter en ovanligt lång vinter börjar nu olika vårtecken presentera sig lite försynt. Talgoxen sjunger, ljudet av sneakers mot grus ekar på skolgårdarna och ljuset är tillbaka. Äntligen!

Studiefokuserad miljö
Den här tiden på året har jag uppföljningssamtal med alla medarbetare. Inför det är jag ute mer än vanligt i verksamheten och observerar undervisningspass under några veckor. Det är alltid en av årets höjdpunkter när jag har förmånen att på nära håll få följa lärarnas skicklighet och era ungdomars lärande och kunskapsutveckling. Det sker magi i klassrummen och det är tydligt att skolan präglas av en studiefokuserad miljö i alla ämnen och årskurser. Det är fint att se att vårt gedigna arbete kring att utveckla och upprätthålla såväl undervisningsskicklighet som ett gemensamt elevhälsoarbete ger tydliga resultat i den dagliga verksamheten.

Elevråd och Föräldraråd
I höstas startade vi ett hållbarhetsråd på skolan där en majoritet av elevrådet var med. Då vi märkte att det var svårt att få till dubbla mötestider samt att frågorna i de olika råden gick in i varandra har vi helt sonika valt att slå ihop råden till ett elev- och hållbarhetsråd. Vi fokuserar då på hållbarhetsfrågor ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Som jag tidigare nämnt är detta två viktiga områden där eleverna inte bara kan vara med och påverka utan där deras påverkan och medverkan är en förutsättning för att arbetet ska bli riktigt bra och meningsfullt. Arbetet är redan igång. Vi har en grupp som fokuserar på att skapa positiva aktiviteter kopplat till traditioner på skolan och ett smakprov av detta fick vi på alla hjärtans dag. En annan grupp har fokus på skolmaten och arbetar bland annat för att minska matsvinnet på skolan.

Efter en paus under min sjukskrivning har vi i veckan äntligen startat upp skolans föräldraråd. På mötet i veckan berättade vi fördjupat om skolans kvalitetsarbete samt om skolans arbete med krisberedskap. Vi diskuterade också kring hur vi på ett bra sätt kan förankra detta hos våra elever. Stort tack för engagemang och viktig input. Rådet har utrymme för fler medlemmar och jag välkomnar representanter från årskurs åtta och nio. Är man osäker och vill veta mer innan man anmäler sig så slå mig en signal.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Prognos och mitterminsavstämning
Efter lovet börjar lärare och elevhälsopersonal det återkommande prognosarbetet. Här stämmer lärarna av hur eleverna ligger till i relation till sina betygsmål samt diskuterar tillsammans med elevhälsan kring vad vi kan skruva på för att hjälpa ditt barn att nå ännu lite längre. resultatet av detta får ni ta del av under förlängda ph-samtal under vecka 11 och 12. Inbjudan till detta skickas ut av ditt barns handledare.

Nu väntar ett välbehövligt sportlov för alla. Under lovet välkomnar vi några elever på lovskola för att ge dem ytterligare möjlighet att nå betygskriterierna i alla ämnen. Information om det har gått ut till berörda elever och vårdnadshavare.

Bästa hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.