Ansök
Om oss

Camilla Conradzon

Jag är en av de rektorer som var med och startade Kunskapsskolan. Jag är övertygad om att Kunskapsskolan kommer att bli en av de ledande skolorna i Sverige. Vår pedagogik ligger så nära läroplanens intentioner som man kan komma och vårt koncept förbättras ständigt för att bli än mer elevtillvänt.

När man som jag har varit med från början, kan man ibland stanna upp och häpna över vad mycket samtliga medarbetare och elever har åstadkommit tillsammans. Och resan pågår fortfarande...

Mina tidigare erfarenheter inom skolan började i Jordbro 1974 där jag arbetade som lärare. 1985 förflyttade jag mig in till Lilla Adolf Fredrik, först som lärare och senare som studierektor/biträdande rektor med ansvar för fortbildning även för lärarna på Adolf Fredriks musikklasser.

1996 tillträdde jag tjänsten som rektor på Snösätraskolan i Rågsved. Under de dryga tre år som jag arbetade där ägnade jag stor tid åt utvecklingsarbete för lärare. Ett samarbete med Bo Sundblad (läs- och skrivforskare) inleddes. Jag arbetade mycket med YLVA-projektet som pågick i tre år med stöd av pengar från Utbildningsdepartementet. Projektet var ämnat att trygga lärarens vardag i klassrummet.

Sedan år 2000 har jag arbetat som rektor i Kunskapsskolan - främst i Enskede och Täby men även en period i Fruängen. Det känns nu riktigt roligt att börja arbeta på Kunskapsskolan Tyresö som är en av våra första skolor.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.