Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Oktober 2023

Hej !

Nu har vi varit igång i två månader och vi närmar oss sakta men säkert höstlovet. Vi inledde denna termin med att genomföra en rejäl kick-off för eleverna första skoldagen. Dagen innehöll Inslag av samarbetsövningar och konkreta uppgifter som skedde på olika stationer. Dagen avslutades med att glassbilen rullade in på skolgården och samtliga på skolan fick en stor glasstrut. Dagen planerades av skolans förstelärare och vi konstaterade att det var en mycket lyckad första dag på terminen. Det ska vara roligt att komma tillbaka till skolan!

Idrott och hälsa
Nu är snart utomhusidrotten avslutad, eleverna har bland annat haft orientering och friluftsliv. Vår årliga paddling med årskurs 9 blev även detta år mycket lyckad. Eleverna i årskurs 9 åker och paddlar i Gnesta i två dagar och sover i tält samt lagar egen mat på trangiakök.

Idrottsläraren Jesper passar samtidigt på och lägger in mål för ämnet idrott och hälsa som härrör friluftsliv. Lärarna i arbetslaget och några övriga lärare deltar också dessa dagar.

En fantastisk upplevelse för våra 9:or som går sitt sista år på skolan.

Vecka 41 har vi återigen idrott i Forellhallen.

Läsning på PH-tiden
Den 16 maj 2023 släpptes resultaten av den internationella studien PIRLS som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien visar att läsförmågan har gått ned hos svenska elever sedan den senaste undersökningen. Läsning är ett prioriterat område på vår skola även detta läsår.

Vi startade föregående läsår med att läsa böcker på PH-tiden för att öka elevernas läsförståelse då vi sett att våra elever presterat sämre på de nationella proven i årskurs 6 under de senaste tre åren. Har eleverna inte god läsförmåga och läsförståelse så påverkar det självklart elevernas förmåga att nå goda resultat. Vi gör också denna lässatsning med fysiska böcker för att det är ett viktigt komplement till den digitala läsningen.

Vi utvärderade nogsamt i våras om attityden hos våra elever vad gäller läsningen hade förändrats. Vi såg då att eleverna ville själva välja litteratur, antingen genom att de tar med sig en bok hemifrån eller lånar från skolans bibliotek. Vi har under de senaste åren satsat mycket på skönlitteratur för alla åldrar som ska öka läslusten för eleverna. Eleverna och även lärarna upplevde att en timmes tyst läsning var för lång tid så nu läser eleverna i 30 minuter och arbetar med skolarbete resterande tid av PH-timmen.Viss litteratur styr vi då de ändå ska läsa böcker i såväl svenskan som engelskan men eleverna får också välja böcker själva.

Vår bibliotekarie Hasse får önskemål från eleverna om inköp av populära ungdomsböcker.

Detta uppmuntrar vi självklart och vi gör vårt bästa för att tillmötesgå elevernas önskningar!

Vårt motto är att samtliga ämneslärare har ett ansvar för att öka läslusten och därmed underlätta för våra elever att uppnå goda studieresultat.

Skolkatalogen
Skolkatalogen blev godkänd i fredags och har nu gått till tryck, så den kommer snart att vara redo för leverans

Hösthälsningar
Camilla Conradzon, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.