Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Februari 2024

Hej!

Nu har vi kommit en bit in på vårterminen och just idag är det både soligt och snöigt. Eleverna har kommit igång bra med sina studier efter jullovet och alla har haft sina utvecklingssamtal där målen för terminen har gåtts igenom. Vårterminen brukar alltid kännas kortare än hösten på grund av alla röda dagar och lov men det är mycket som ska hinnas med i skolan och det känns som vi har kommit igång bra.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan

Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi menalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Redan nästa vecka kommer vi att genomföra den första säkerhetsövningen tillsammans med eleverna. På måndagen börjar samtliga elever klockan 08.30 i sina basgruppsrum då vi ska prata om säkerhet och genomföra en mindre säkerhetsövning. I stort sett handlar det om att diskutera och informera eleverna om vad man gör vid akut hot eller en attack mot en skola eller annan allmän plats. Det finns i nuläget ingen hotbild alls mot just vår skola, men hela skolsverige gör nu en satsning på dessa kunskaper, som en följd av de tragiska skolattacker som hänt i Sverige och utomlands senaste åren. Vi kommer att återkomma till dessa frågor regelbundet, så som vi gör med till exempel brandövningar i skolan eller livräddning på idrotten, men den här gången kommer arbetet att ske i form av en förlängd morgonsamling. Det innebär att alla elever börjar 08.30. PH-samtalen genomförs inte på måndagen.

Spel på datorer under lektionspassen
Vi har under en tid noterat att fler och fler elever spelar datorspel och surfar på Youtube eller liknande under lektionspassen. För att få stopp på detta har vi nu bestämt oss för att ta ett gemensamt grepp kring problematiken. Det är viktigt att eleverna ägnar sig åt sina studier under skoldagen så att de når sina uppsatta mål. På elevernas raster är det tillåtet att de spelar spel eller tittar på videos på sina datorer, men inte när det pågår undervisning.

Eftersom skoldatorn är ett mycket viktigt verktyg för våra elever har vi beslutat oss för att vi endast beslagtar datorn under det undervisningspass som eleven har blivit påkommen med att använda datorn till annat än studier.

Ni som föräldrar kommer att få ett mail från mig så snart som möjligt om att ert barn har spelat och jag uppmanar er att prata med ert barn om att skoldagen är till för studier och inte något annat. Kopia går till elevens handledare och läraren som beslagtagit datorn. Min ambition är att jag ska skicka mejlen samma dag som händelsen skett men det kan självklart hända att ni får mejlet någon dag senare. Jag hoppas att denna förändring gör att vi får ordning på problematiken vi upplever på skolan så att eleverna når så långt som möjligt i sina studier och når sina mål.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller ert barns handledare.

Trevlig helg!

Camilla Conradzon

Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.