Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Hej!
Snart är påsklovet här och efter det är det inte många veckor kvar av vårterminen. Det är mycket som ska hinnas med innan vi går på sommarlov och vårterminen går alltid snabbt, det är dessutom en hel del röda dagar under våren som bryter upp skolveckorna. Varje dag sker det redovisningar, prov och andra typer av bedömningstillfällen där eleverna visar upp sina kunskaper och det råder fullt fokus här på skolan. Det sker också en hel del nationella prov för våra elever i sexan och nian under våren vilket alltid skapar lite extra nervositet men det hjälper vi eleverna att hantera så gott det går. Vi ser generellt att eleverna arbetar på i bra takt och vi arbetar alla för att eleverna ska nå sina mål.

Jag vill också passa på att tacka alla er som besvarade föräldraenkäten, resultatet ger oss en bra fingervisning om vad ni är nöjda med och vad vi behöver arbeta vidare med och utveckla. Under april kommer vi att få resultatet på både elev- och föräldraenkäten och då sätter vi igång med analysen av resultatet och sedan påbörjar vi arbetet med skolans kvalitetsplan för nästa läsår.

Glad nyhet
För ett antal år sedan tog jag för första gången kontakt med Trafikenheten för att be dem skapa en säkrare trafikmiljö utanför skolan. Det handlar framförallt om att elever korsar Gudöbroleden/ Skrubba Malmväg för att hinna med sina bussar och vi har genom åren haft ett par olyckor, som tur är har ingen blivit allvarligt skadad. Vid det tillfället hade enheten inte utrymme i sin budget för att säkra övergången mer men nu har de dock meddelat att ett stängsel kommer att sättas upp vid dikeskanten på samma sida som skolan ligger, vid Hanvikens busshållplats mot Stockholm. Jag träffade Trafikenheten i måndags och nu har de lovat att stängslet kommer att sättas upp när tjälen helt har gått ur jorden. Alltså redan denna termin! Detta kommer att betyda att eleverna bara kan korsa vägen vid övergångsstället och därmed blir trafiksituationen runt skolan väldigt mycket säkrare.

Fastighetsägaren Balder
Vi har under senare år haft problem med stora vattensamlingar vid vägen och skolans parkeringar vid kraftigt regn. Balder har nu anlitat ett företag som skall åtgärda detta med bland annat en ny stenkista. Detta kommer också att ske när tjälen gått ur jorden.
Skolgården kommer också att sopas ren från allt grus under påsklovet. Det känns bra att få en förbättring av skolgården!

Glad Påsk
önskar jag och mina medarbetare!

Camilla Conradzon
Rektor Kunskapsskolan Tyresö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.