Ansök
Om oss
Pennor

Handledning

På Kunskapsskolan har alla elever en personlig handledare som de träffar varje vecka för att planera och följa upp studierna. Handledaren är också den lärare som har ansvaret för den basgrupp du tillhör. Du och din handledare kommer att lära känna varandra väl. 

Målsättning

Tillsammans med din handledare planerar du ditt skolarbete och sätter upp mål för dina studier. Målen följs upp varje vecka i ett handledningssamtal och du får alltid hjälp och stöd om du riskerar att inte nå dina mål. Under din tid på Kunskapsskolan kommer målen att förändras i takt med att du kommer allt längre i din utveckling. Din handledare har en nära dialog med dina ämneslärare för att du och dina föräldrar ska vara trygga med att du följer din plan och når dina mål.

Personligt schema

Tillsammans med din handledare får du vara med och utforma ditt schema. Detta hjälper dig att lära dig planera din tid och prioritera olika delar av ditt skolarbete utifrån vad du behöver jobba med. Schemat skriver du in i din loggbok och följer vecka för vecka.

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Livet på Kunskapsskolan

Hör våra elever och lärare berätta om vardagen hos oss.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.