Ansök
Om oss

Elevhälsa

Kunskapsskolans elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Kunskapsskolan Borås elevhälsoteam har möte tisdagar 8.30-10.30, i övrigt är samtliga i teamet anträffbara. Följande personer ingår i vår skolas team:

Välkommen till oss på elevhälsan

Malin Sandbecker

Eleni Vasiliagou

Roxana Lozonschi

Manuel Araujo Porles

Shaily Noori

Pia Götvall

Lena Norell

Camilla Olausson

Helen Hartford

Jenny Grew

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.