Ansök
Om oss

Elevhälsa

Kunskapsskolans elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoteamet stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Målet är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever.

Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Välkommen till oss på elevhälsan

Följande personer ingår i Kunskapsskolan Borås team:

Malin Sandbecker

Eleni Vasiliagou

Roxana Lozonschi

Manuel Araujo Porles

Shaily Noori

Pia Götvall

Lena Norell

Camilla Olausson

Helen Hartford

Jenny Grew

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.