Ansök
Om oss

Förskoleklass till årskurs 3

För att eleverna ska lyckas i skolan är det viktigt att de känner sig trygga och trivs. Vi vill att våra elever ska hitta sin lust att lära på ett lekfullt och aktivt sätt.

Vår pedagogik fokuserar på den individuella utvecklingen och varje elevs unika behov. Samtidigt arbetar vi i grupp med att bygga relationer och en stark sammanhållning. I en miljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola där eleverna trivs och utvecklas.

På Kunskapsskolan har vi inga långa korridorer eller mörka hörn. Istället är vår skola ljus och öppen och byggd för att eleverna ska känna sig trygga och känna lust att lära och kunna fokusera på sina studier.


Våra skickliga lärare

Kunskapsskolans yrkesskickliga lärare har ständigt fokus på elevens utveckling. Den personliga handledaren är den lärare som stöttar eleverna i det dagliga skolarbetet och ansvarar för ämnesundervisningen. Våra fritidslärare arbetar med eleverna på fritidshemmet och i undervisningen under skoldagen. Allt för att alla elever ska känna trygghet och få det stöd de behöver.

Våra lärare är drivna pedagoger och följer elevernas studier noga. Tack vare vår pedagogik och den trygga studiemiljön når våra elever goda studieresultat. Vi har också förstelärare på våra skolor.

Vår pedagogiska idé

Grunden i Kunskapsskolans pedagogik är den personligt utformade utbildningen. Vi utgår från varje elevs behov, förutsättningar och mål när vi planerar vår undervisning och fritidshemmets aktiviteter. Genom individuella målsättningar och regelbunden återkoppling får våra elever både det stöd och de utmaningar som de behöver för att nå goda betygsresultat.

Läsa, skriva och räkna
Vi följer givetvis den svenska läroplanen och fokus för undervisningen i förskoleklassen och på lågstadiet är att eleven ska lära sig läsa, skriva och räkna. I svenska, matematik och engelska har eleverna ämnesundervisning med fokus på vissa områden, som till exempel grammatik, läsförståelse och geometri. De andra skolämnena läser eleverna i ämnesövergripande kurser med olika teman.

Varierad undervisning för ett bättre lärande
På Kunskapsskolan sker undervisningen i helgrupp, halvgrupp och i smågrupper. Genom att tillhöra olika grupper med varierade studier och undervisning lär sig eleverna både att arbeta enskilt och att vara en del av en grupp. De olika arbetssätten underlättar för eleverna att lära känna nya kompisar och känna sig trygga.

Stöd och utmaningar
För att varje elev ska få det stöd och de utmaningar som just han eller hon behöver arbetar vi årskursöverskridande i vissa ämnen. Det betyder att en elev som exempelvis går i årskurs 1 och behöver större utmaningar i matematik därmed kan få delta i undervisningen tillsammans med andra elever i årskurs 2.


Basgruppen skapar trygghet för alla elever
Alla eleverna i årskurs F-3 tillhör en basgrupp, som är en grupp av elever som fungerar som en klass. I varje basgrupp går det ungefär 24 elever från samma årskurs. Basgruppshandledaren är den lärare som ansvarar för gruppen och leder de personliga handledningssamtalen med eleverna. På skolan har vi också fritidslärare som arbetar med de yngre eleverna i den dagliga undervisningen.

Handledning för att eleverna ska nå så långt som möjligt
En viktig del i Kunskapsskolans pedagogik är individuella målsättningar och regelbunden återkoppling. Varje läsår börjar med ett utvecklingssamtal där eleven träffar sin personliga handledare tillsammans med sina föräldrar. Under utvecklingssamtalet kommer man överens om elevens individuella mål och hur eleven, tillsammans med sin lärare, ska arbeta för att nå dem.

Varje vecka har eleven handledning, varannan vecka individuellt och varannan vecka i små grupper. Under handledningssamtalen pratar eleverna och handledaren om hur det går med skolarbetet och hur de ska arbeta med veckans mål. I de personliga handledningssamtalen diskuterar eleven och läraren hur eleven trivs och mår och vad eleven ska fokusera på under veckans fritidsverksamhet. En gång per termin bjuds föräldrar in till ett personligt handledningssamtal för att delta i samtalet om elevens utveckling och trivsel.

 


Fritidshemmet, en plats för lek och lärande

För elever i förskoleklass och på lågstadiet är fritidshemmet en viktig del av skoldagen. Hos oss får eleverna skapa, leka och utvecklas utifrån tydliga teman.

Våra lärare och fritidslärare samarbetar för att främja elevernas lärande under hela skoldagen. Vissa moment i fritidsverksamheten är valbara utifrån elevernas individuella intressen. En del av tiden kan eleven använda för att träna på att läsa, skriva och räkna. Elevens aktiviteter på fritidshemmet planeras på handledningssamtalet utifrån elevens individuella behov och mål.

För att våra elever ska känna sig trygga arbetar vi mycket med att bygga en nära relation mellan elever och lärare på fritidshemmet.

Här hittar du blanketter om fritidshem.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss så kan du mejla till
info.boras@kunskapsskolan.se eller fyll i formulär nedan så hör vi av
oss inom kort.

Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter


Beskriv vad du vill ha hjälp med
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Personuppgiftsbehandling: https://foretaget.kunskapsskolan.se/om-foretaget/om-foretaget/personuppgiftsbehandling

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.