Ansök
Om oss

Praktisk information

Här hittar du som elev och förälder information som rör Kunskapsskolan Borås.

För att underlätta för dig som elev och förälder har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig!

Ledighetsansökan

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet kan beviljas.

Sjukanmälan och frånvaroanmälan

Sjukanmälan ska lämnas av vårdnadshavare innan kl 08.00 varje dag barnet är sjukt.

Sjukanmälan görs med BankID på Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www). På samma länk kan du som vårdnadshavare till elev i F-3 också frånvaroanmäla till fritidsverksamheten.

Om ditt barn behöver vara frånvarande under en del av dagen, till exempel för ett läkarbesök, anmäler du även det via Vardnadshavare.kunskapsskolan.se.

Kalendarium

Vårterminen 2024


10/1

Skolstart


OBS: Årskurs F-3 slutar kl 12.30 och årskurs 4-9 slutar kl 12.00 pga personalutbildning. Klubben stängd.

24/1

Lov (fritids stängt)

Vecka 7

Sportlov

4/3

Lov

29/3-1/4

Påsklov (fritids stängt)

2-5/4

Påsklov

29-30/4

Lov årskurs 7-9

1/5

Lov (fritids stängt)

2-3/5

Lov årskurs F-6

9/5

Lov (fritids stängt)

10/5

Lov

28/5

Lov

6/6

Lov (fritids stängt)

7/6

Lov

14/6

SkolavslutningInloggning på Kunskapsporten för vårdnadshavare

Nu kan du som vårdnadshavare logga in på vår digitala plattform Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok. Där ser du bland annat veckans planering och de senaste bedömningarna. Du som ny vårdnadshavare hos oss kan också ta del av en introduktionsutbildning till Kunskapsskolans arbetssätt.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

Vid frågor kontakta koordinator.

Fritidshem

Fritidshem årskurs F-1, "Solen", tfn: 0733-09 33 58
Fritidshem årskurs 2-3, "Månen", tfn: 0733-01 89 74

Här hittar du våra blanketter för fritidshem:

Kommunikationer

Buss nr 6: Från Södra torget avgår den 3 minuter över varje hel och halv timme. På morgonen går det även buss kl 07.53, 08.01 och 08.15.
Från Regementet mot Södra torget 16 och 46 minuter över hel timme. På eftermiddagen går det även buss kl 14.25, 14.35 och 15.10.

Se aktuell tidtabell från Västtrafik


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du läsa om hur vi arbetar för att förhindra diskriminering och kränkande behandling på skolan.

Föräldrarådet

Kunskapsskolan Borås har sedan läsåret 11/12 ett föräldraråd som består av representanter från de olika årskurserna. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr per termin tillsammans med rektor, biträdande rektor och ibland även representanter från lärarna eller annan personal

Här kan ömsesidig information ges och Föräldrarådet kan vara en remiss- och referensgrupp inför olika typer av beslut som rör verksamheten. Föräldrarådet är en grupp för samverkan, påverkan och inflytande över Kunskapsskolan Borås verksamhet. Rådet kan medverka vid aktiviteter och vara ett stöd i arbetet med en god skolmiljö samt verka för ett gott samarbete mellan hemmen och Kunskapsskolan. Vi vill ge föräldrar större inflytande och göra dem mera delaktiga i skolans verksamhet för att bättre kunna tillvarata den kompetens och kunskap som finns och tillsammans utveckla en bra verksamhet.

Föräldrarådets uppgift är att vara framåtsyftande och bidra till en positiv utveckling för eleverna och verksamheten i skolan.
Föräldrarådet tar emot synpunkter från övriga föräldrar som sedan tas upp på föräldrarådets möten men föräldrarådet fungerar också som en diskussionspartner till skolledningen i olika frågor.

Alla föräldrar har möjlighet att vara delaktiga i föräldrarådet.
Eleverna har en egen elevinflytandeorganisation där de har möjlighet att påverka skolans verksamhet

Kontaktuppgift till Föräldrarådet:
foraldrarad.bors@edu.kunskapsskolan.se

Angående skolskjuts

Information angående ansökningsförfarande busskort

Elev som väljer annan skola än där kommunen skulle placerat eleven, kan få skolskjuts om skolskjutsen kan utföras av den ordinarie linjetrafiken. Detta gäller även elev i fristående skola och elev i annan kommuns skola med stöd av bestämmelserna i 10 kap 25-27 §§ skollagen.

Detta innebär att elev som uppfyller Borås stads Regler och tillämpningsföreskrifter avseende skolskjuts och valt att gå i en friskola, tilldelas busskort i den ordinarie linjetrafiken.

Ansökan ska ske på blankett. Se: www.boras.se/skolskjuts

Ansök senast 15 april.

Om du bor i en annan kommun än Borås, ta kontakt med din kommun och ta reda på vilka regler som gäller där.

Förlorat kort
Om du förlorar eller tappar bort ditt skolkort måste du kontakta skolan. Där får du ett tillfälligt busskort och skolan beställer ett nytt kort till dig

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.