Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Välkommen till läsår 2023-2024!
Jag hoppas att ni haft en skön och avkopplande sommar och att ni alla ser fram emot att skolan ska börja igen. Vi medarbetare har sedan en dryg vecka tillbaka varit igång med att förbereda och planera inför att eleverna kommer igen. Det ska bli väldigt roligt att träffa både gamla och nya elever i slutet av veckan.

Skolstart läsår 2023/2024
Skolan börjar för alla elever fredag den 18 augusti. 

Elever i förskoleklass till årskurs 3 börjar klockan 08.15 och slutar klockan 13.15. Fritidshemmet är öppet före och efter skoldagens slut för elever som är anmälda till fritidshemmet. 

Elever i årskurs 4-6 börjar klockan 09.00 och slutar klockan 14.20. 

Elever i årskurs 7-9 börjar klockan 09.30 och slutar klockan 13.45.  

Lunch serveras redan första dagen.

Utvecklingssamtal för gamla elever och välkomstsamtal för nya elever hålls under onsdag-torsdag 16-17 augusti. Ni ska alla ha fått en inbjudan till samtal någon av dessa två dagar av era barns handledare.

Skoltider
Inför detta läsår justerar vi skoltiderna för vissa årskurser då vi har justerat elevernas PH-samtalstider. Se nedan vilka skoltider som gäller för de olika årskurserna. Observera att PH-samtalstid tillkommer. Mer information om PH-samtalstid får du på utvecklingssamtalet.

Förskoleklass till årskurs 3
Skoltid måndag - fredag klockan 08.15-13.15. Fritidshemmet har öppet klockan 06.30-18.00 för de elever som har anmäld fritidstid. Mer info om PH-samtalstid får ni från handledaren på utvecklingssamtalet.

Årskurs 4-6
Skoltid måndag - fredag klockan 09.00 - 14.20. PH-samtal på morgon och eftermiddag. Mer info om PH-samtalstid får ni från handledaren på utvecklingssamtalet.

Årskurs 7-9
Skoltid måndag - torsdag klockan 09.15 - 15.05, fredagar klockan 09.30 - 13.45. PH-samtalet hålls på morgontid samt eftermiddagstid på fredagar.

Ny frånvaroanmälan
Från och med läsåret 23/24 kan inte vårdnadshavare anmäla sitt barns frånvaro via Skola 24 längre. Frånvaroanmälan sker nu istället via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Gör så här för att frånvaroanmäla:

  1. Gå in på följande länk: vardnadshavare.kunskapsskolan.se och logga in med BankID. 
  2. När du loggat in kommer du kunna frånvarorapportera ditt barn. Observera att du måste välja barn i listan för att kunna göra frånvaroanmälan. Du kan välja att frånvaroanmäla “hela dagen” eller “del av dag”.  Vill du frånvaroanmäla för del av dag så avmarkerar du först “hela dagen” och väljer sedan “del av dag”. När du gjort din frånvaroanmälan kommer du kunna se att frånvaroanmälan gått igenom. 

För utökad information om frånvaroanmälan finns här en manual. Där kan du också se hur du gör för att få en översikt på eventuell frånvaro för ditt barn.

Som vårdnadshavare har du också möjlighet att genom vår föräldrainloggning ta del av bland annat ditt barns loggbok i Kunskapsporten utan att ditt barn är med. Ta för vana att logga in då och då för att följa ditt barns skolgång.

Frånvaroanmälan för fritidshemmet för barn i förskoleklass till årskurs 3
Frånvaroanmälan för fritidshemmet görs via Schoolsoft. Instruktion för detta har skickats ut till vårdnadshavare med barn i fritidshemmet. Observera att du behöver anmäla frånvaro i både skolan och fritidshemmet!

Klubben för årskurs 4-5
På måndag startar Klubben igen. Klubben är vår öppna fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-5. På morgonen finns möjlighet att köpa frukost mellan klockan 07:45 till 08:45 i matsalen på plan 2. På eftermiddagen har man möjlighet att köpa mellanmål. Klippkort finns att köpa för frukost/ mellanmål hos kökspersonalen. Klippkortet gäller för 10 tillfällen och kostar 200 kr. Verksamheten är annars kostnadsfri.

Öppettiderna för Klubben är måndag till torsdag klockan 14.20 - 16.30, fredagar stänger Klubben kl 15.00.

Mer info får den som önskar i samband med utvecklingssamtalet.

Bokningssystem för workshop i årskurs 7-9
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för det undervisningspass som vi kallar workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med detta läsår kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för skolan att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Organisation och medarbetare
I rektorsbrevet för juni månad skrev jag om de medarbetarförändringar som då var klara. Här kommer några kompletteringar:

Klemens Moslavac tar över som handledare i basgrupp 9.2 efter Noor Megdad som tidigare var handledare för basgruppen.

Lisa Zacharias tar över som lärare i tyska efter Valentina Fredriksson.

Dennis Elander kommer vikariera för Sali Saouli när hon går på föräldraledighet i slutet av september.

Carina Häll tar över som skolkurator i förskoleklass till årskurs 3 samt som studie- och yrkesvägledare i årskurs 4-9. 

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Kommunikation med skolan
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Borås får du information om vad som händer från olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs och fritidshemmet skickar ut. Här kommer du få information för just ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare.

Koordinator Helena Sundbaum och koordinator/IT-ansvarig Robert Ericson finns på skolan och kan svara på frågor som inte är ämnesspecifika. Ni är också förstås välkomna att kontakta oss skolledare. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Skolmat - viktigt om allergier
Vi får fortsatt vår mat från restaurang Ryda. Det är väldigt viktigt för oss att våra elever får rätt mat. Är du osäker eller har frågor så mejla till kökschef Josefin Ericson, josefin.ericson@kunskapsskolan.se.

Skolbusskort
Ni som ansökt om skolbusskort bör ha fått dessa till skolstarten. Be ditt barn skriva namn på baksidan av kortet. Det underlättar när vi hittar borttappade kort. Kortet är en värdehandling!

Kalendarium för läsår 2023/2024
Hela kalendariet för läsåret ligger nu på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Välkommen till ett nytt läsår!
Björn Nyman
Rektor 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.