Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

December 2023

Nu är höstterminen snart slut och julledighet väntar för alla våra elever och medarbetare. Det har varit en intensiv men rolig termin, precis som det brukar vara. Nu hoppas jag att alla får tid att återhämta sig och få energi för att ta sig igenom ännu en termin. Tack för förtroendet att få möta era barn i vår verksamhet varje dag!

Luciafirande
På skolan firar vi traditionsenligt lucia i vår idrottshall på luciadagen den 13 december. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda föräldrar att delta på grund av platsbrist. Barnen i förskoleklass till årskurs 3-verksamheten har som tradition att klä sig “juligt denna dag.

Julavslutning
Julavslutning hålls fredag 22 december.

Elever i förskoleklass till årskurs 3 börjar klockan 08.15 som vanligt och slutar cirka klockan 09.30. För de elever som är anmälda till fritids fortsätter dagen på fritids efter detta.

Elever i årskurs 4-6 börjar klockan 09.00 i sitt basgruppsrum. Dagen avslutas cirka klockan 10.45.

Elever i årskurs 7-9 börjar klockan 09.30 i sitt basgruppsrum. Dagen avslutas cirka klockan 11.00.

Terminen som gått
Vi har under terminen fokuserat på att alla handledare ska hålla en hög kvalité på PH-samtal och basgruppssamlingar. På PH-samtalen har vi utgått från PH-hjulet som alla elever med en egen dator har fastklistrat på sin dator. Det är viktigt med god struktur på PH-samtalet så att eleverna får det stöd i sin planering som de behöver men också stöd och hjälp i sin reflektion kring framgångsrika strategier. Basgruppssamlingarnas syfte är bland annat att alla elever ska ha en tydlig planering för dagen när de lämnar basgruppssamlingen på morgonen och att man på eftermiddagens basgruppssamling följer upp hur det gått under dagen. Alla elever ska ha ett komplett bokat schema varje dag, oavsett om man går på låg-, mellan- eller högstadiet. Givetvis är PH-samtal och basgruppssamlingar anpassade utifrån elevernas ålder och mognad.

Vi har också fokuserat på läsning för alla våra elever. Vi vet hur otroligt viktigt det är att alla barn blir goda läsare så oavsett vilken årskurs de går i så har vi arbetat med läsning och böcker utifrån elevernas nivå.

Vi har också under terminen fortsatt arbeta med trygghet och trivsel. Vi fortsätter med arbetet vi påbörjade under förra läsåret som bland annat innefattar hur vi pratar och uttrycker oss. Vi utgår från Borås stads projekt “En kommun fri från våld”. Vi kommer intensifiera detta arbete efter årsskiftet för vi kan bli än bättre och skapa mer likhet i arbetet med detta på skolan.

Alla elever har kämpat på bra med sina studier under terminen. Eleverna i förskoleklass till årskurs 3 kommer att få ett terminsomdöme i samband med terminsslutet. Eleverna i årskurs 4-9 kommer under sista veckan få reda på betygen på sina betygssamtal. Syftet med betygssamtalet är att eleverna ska få upp ögonen för vad de åstadkommit, en motivering till det betyg de fått men också vägledning till hur de ska arbeta vidare nästa termin. Alla elever får ett digitalt dokument där de förbereder sig och där betyg och slutmålsrekommendation kommer att fyllas i. Läs mer om hur man förbereder sig inför utvecklingssamtalet nedan.

För eleverna i årskurs 4 och för ett flertal elever i årskurs 6 väntar betyg för första gången. Eftersom alla ännu inte läst alla ämnen så kommer de inte heller få betyg i alla ämnen. Mer information om detta får ni som är berörda i ett separat följebrev till betygen.

Vårterminen 2024
Nya lärare
Emelie Rolén kommer tillbaka på deltid efter sin föräldraledighet i mars. Hon kommer tillsammans med Ankin arbeta med basgrupp 5.2 fram till april varefter Emelie själv tar över basgruppen.

Sofia Taube kommer tillbaka från sin föräldraledighet efter sportlovet. Hon kommer arbeta 4 dagar per vecka. Rebecka Vårhall kommer arbeta deltid från februari. Sofia och Rebecka kommer att hjälpas åt med basgrupp 6.3.

Sarhad Hamesor kommer att arbeta som lärare i fritidshem med start i januari. Han ersätter Soli som slutade hos oss under höstterminen.

Patrik Ljungblad, handledare för basgrupp 8.6, går på föräldraledighet i samband med terminsstarten. Han kommer vara föräldraledig hela vårterminen. Miriam Bosch, som tidigare arbetat på Kunskapsskolan Jönköping, kommer att vikariera för honom.

Utvecklingssamtal
Nästa termin inleds med utvecklingssamtal 8-9 januari. Utvecklingssamtalen kommer hållas på plats på skolan på samma sätt som i början av höstterminen. Du kommer få en inbjudan till samtalet av ditt barns handledare. Det är bra om du och ditt barn är förberedda och har pratat igenom vad som är viktigt att fokusera på under vårterminen utifrån den dokumentation som finns i EDS. Som förälder i årskurs 4-9 är det bra om du och ditt barn tillsammans tittat igenom det betygssamtalsdokument som era barn har där man bland annat kan utläsa vilka målrekommendationer som ämneslärarna satt upp.

Starttider vårterminen 2024
Nästa termin inleds med utvecklingssamtal 8-9 januari, se ovan.

Onsdag 10 januari är det skolstart med tider nedan:.

För elever i förskoleklass till årskurs 3 börjar skoldagen klockan 08.15 och slutar som vanligt klockan 13.15. Fritids bemannas med vikarier under eftermiddagen på grund av fortbildning för ordinarie medarbetare under eftermiddagen.

För elever i årskurs 4-9 börjar skoldagen som vanligt men avslutas klockan 12.00.

Vi har inga PH-samtal denna dag.

Frånvaroanmälan
Vi påminner om att sjuk- och frånvaroanmälan görs med BankID på vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www). På samma länk kan du som vårdnadshavare till elev i F-3 också frånvaroanmäla ditt barn i fritidsverksamheten.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen, kunskapsskolan.se/boras

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.