Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2024

Nu är det snart dags för terminens första lov - sportlovet! Eleverna har arbetat på bra och det är roligt att se hur mycket våra elever lär sig, oavsett vilken årskurs de går i men det är kanske lite extra roligt att se hur våra nior kämpar för att nå sina mål och komma in på det gymnasieprogram som de önskar. Det har varit bråda dagar in i det sista för att lämna in valblanketterna till antagningen. Nu hoppas jag att alla elever får ett riktigt skönt lov med tid att hämta energi inför nästa del av terminen.

Trygghet och trivsel i skolan
I slutet av höstterminen genomför vi alltid en trygghet- och trivselenkät med alla våra elever. Vi kan se en otroligt hög känsla av trygghet och trivsel i förskoleklass till årskurs 3 och vi kan se en något lägre känsla av trygghet och trivsel i årskurs 4-9. Även om upplevelsen av trygghet och trivsel är något lägre hos de äldre eleverna så är det ändå en väldigt hög känsla av trygghet och trivsel även hos dem. Vi kan se att hos de äldre så känner man sig minst trygg vid toaletterna. För att det ska vara tryggt på toaletterna så finns en regel i skolan att man ska gå ensam på toaletten. När den inte respekteras så blir känslan av otrygghet större. Vi kommer fokusera mer på detta framöver. Som förälder kan du också hjälpa till att vara en trygg vuxen för ditt barn. Hjälp ditt barn att förstå hela situationen när saker händer. Våra elever har ännu inte förmågan att tolka och förstå allt som sker omkring dem. Först i 25-årsåldern är hjärnan fullt utvecklad och kan tolka in helheten av olika situationer och ha ett utvecklat konsekvenstänk.

Efter att all personal deltagit i kompetensutveckling i “En kommun fri från våld” så har vi valt att börja fokusera på det språkbruk som eleverna använder. Alla vi medarbetare försöker alltid markera om eleverna uttrycker sig med ett ovårdat språk. Vi kommer arbeta vidare på bland annat basgruppssamlingar med olika övningar under vårterminen, både med språkbruk men även för att träna på att bli ännu bättre på att respektera varandra med målet att alla ska trivas ännu bättre och känna sig än mer trygg i skolan.

Allmän information
Under vecka 6 väntar friluftsdagar för elever i årskurs 4-9. De olika årskurserna har friluftsdagar på olika dagar. Ni har fått, eller kommer få, mer information av ert barns handledare.

Vecka 7 är det sportlov. Fritidshemmet, för eleverna i förskoleklass till årskurs 3, är öppet för de som anmält att de behöver plats under lovet. För elever i årskurs 7, 8 och 9 är det lovskola måndag till onsdag klockan 08.30-14.00 för de som erbjudits plats och tackat ja. Föräldrar till aktuella elever har fått erbjudande om lovskola.

Under sportlovet arrangerar både kommunen och många föreningar aktiviteter av olika slag. Några tips att prova är att delta i Kulturskolans aktiviteter, pyssla på Stadsbiblioteket, besök Borås olika museum, lär dig om kroppen på Navet, åk skridskor i Ishallen eller på Bodavallen eller åk Barnens vasalopp på Borås skidstadion.

Utbytesprojekt med Holland
Under vecka 5 hade vi besök av 13 elever och två lärare från Frits Philips-skolan i Eindhoven. 13 av våra elever i årskurs 8 är med i detta utbyte och de holländska eleverna bor hos våra värdelever. Senare under våren kommer våra elever åka till Holland och bor då tillsammans med sin holländska kompis. Under veckan besökte de holländska eleverna och deras svenska värdelever bland annat Göteborg, provade på att åka längdskidor och besökte Textilmuséet och Navet. Självklart deltog de holländska eleverna dessutom i de svenska värdelevernas undervisning. Detta projekt är finansierat av Europeiska Unionen.

Följ ditt barns utveckling
Nu är vi som sagt snart framme vid sportlovet och ditt barn har förhoppningsvis lärt sig mycket fram tills nu. Vid terminsstart, i samband med utvecklingssamtalet, gjorde ni tillsammans med ert barns handledare en plan för terminen. Denna plan finns att se i ditt barns loggbok. Sätt dig gärna tillsammans med ditt barn och se över hur det går i skolan utifrån terminsplanen och de kommentarer som finns i EDS. För elever i årskurs 4-9 är loggboken digital.

Du som vårdnadshavare kan logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok och EDS. Nedan kommer en påminnelse om hur du går tillväga för att logga in på Kunskapsporten:

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Information om fritidsverksamheten
Christian Jörblad har precis gått på föräldraledighet och ersätts av Amanda Lind som varit vikarie hos oss hela höstterminen. Christian är tillbaka på halvtid från maj.

Sofie Landén kommer att gå på föräldraledighet från vecka 8. Hon kommer att vara föräldraledig åtminstone fram till årsskiftet 2024-2025. Tyra Svantesson kommer vikariera för henne under vårterminen.

Smartklockor i F-3 och fritidsverksamheten
Vi vill inte att barnen har på sig smartklockor varken under skoltid eller under fritidstid. Det gäller även om klockan sätts i “school mode”. Anledningen är att det finns elever som använder klockorna för att ta bilder men det är också föräldrar som skickar meddelande till sina barn att lämna fritids och komma ut till en mötande bil. Problemet är att vi då lätt missar att checka ut barnen när de går ut till en väntande förälder. Vi vill att du som förälder kommer in och hämtar ditt barn och ser till att det blir utcheckat från verksamheten. Smartklockor som tas med kommer hanteras på samma sätt som mobiltelefoner, det vill säga barnen lämnar in klockan och mobilen vid dagens början och de lämnas ut när eleven går hem.

Skolmatsedel
Vi har avtal med skolmaten.se. Genom dem kan du som förälder lätt se vad ditt barn serveras till lunch under veckan. Du går antingen in på skolmaten.se eller laddar ner deras app. Du får då lätt tillgång till matsedeln på detta sätt och jag vet att det är många föräldrar som uppskattar detta. Vår ambition är att publicera matsedel för kommande vecka under fredagen veckan innan. Ni hittar oss under Borås stad.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen men även läsårstider för nästa läsår, kunskapsskolan.se/boras

Följ oss gärna i sociala medier
Kunskapsskolan Borås finns både på Instagram och Facebook. Följ oss gärna för att få en inblick i vår verksamhet.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.