Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

April 2024

Nu är vi snart inne i maj månad. I skrivande stund är det fortfarande kallt ute och man har svårt att inse att sommaren närmar sig med stormsteg. Vi som arbetar på skolan vet att det brukar gå väldigt fort i slutet av terminen. Nu hoppas vi att vi alla, medarbetare, lärare, föräldrar och elever, kan hjälpas åt så att sista delen av terminen går så bra som möjligt så att alla våra elever kan gå på sommarlov nöjda med sitt läsår och sin prestation.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Kunskapsskolan utbildar varje år samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hålls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlar om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingår också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen ger oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi mentalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Under vecka 18 kommer alla elever få information och utbildas utifrån ålder och mognad. I förskoleklass till årskurs 3 kommer vi träna inrymning från skolgården med scenariot att det är en stor brand i närheten där vi behöver skydda oss mot röken. Eleverna på mellan- och högstadiet kommer få både en teoretisk och praktisk utbildning där de både informeras samt får träna på scenariot att man behöver fly undan och stänga in sig i ett basgruppsrum.

Antagningar inför läsår 24/25
Nu är vi strax klara med antagningarna inför nästa läsår. Vi kommer ha en fullbelagd skola även nästa läsår men just nu har vi fortfarande några platser kvar i några årskurser till hösten. Tipsa gärna bekanta om detta.

Föräldraråd
Onsdag 29 maj klockan 17.30 är det dags för föräldrarådsmöte. Syftet med föräldrarådet är att vara en länk mellan föräldrar och skolledning. Vi kommer utvärdera läsåret som gått med bland annat nytt schemaprogram och närvarosystem. Agenda skickas till de som anmäler sig innan mötet. Om du är intresserad av att vara med i föräldrarådet och inte anmält dig är jag tacksam om du anmäler ditt deltagande till mig, bjorn.nyman@kunskapsskolan.se, senast 27 maj. Mer information om föräldrarådet finns på vår hemsida https://www.kunskapsskolan.se/skolor/boras/om-skolan/praktisk-information

Skolskjuts läsår 24/25 - påminnelse
Inför varje nytt läsår behöver du ansöka om skolskjuts för ditt barn. Ansökningsperioden var 1 mars till 15 april. Har du missat att ansöka så gör det så snart som möjligt. Du ansöker via Borås stads hemsida, boras.se/skolskjuts. Detta gäller barn som är folkbokförda i Borås kommun.

Swimrun
Lördag 1 juni är det åter dags för vårt projekt Borås City Swimrun. Alla elever i årskurs 6-9 erbjuds att vara med och tillsammans träna för att lyckas ta sig igenom denna tävling där man blandat simmar och springer en bana genom Stadsparken samt längs och genom Viskan. I år går starten 1 juni klockan 12.00. Alla är välkomna att delta i arrangemanget, inte bara elever på skolan. Läs mer på borascityswimrun.se - gå in och anmäl dig tillsammans med en vän, ditt barn, en kollega eller någon annan. Våga utmana dig själv och hjälp oss att skapa ett kul evenemang genom ditt deltagande.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.